top of page

Body Dysmorphic Disorder (BDD) is een stoornis in de lichaamsbeleving. Wie eraan lijdt meent dat één of meer lichaamsdelen afstotelijk zijn, terwijl buitenstaanders meestal niets opvalt. Opvallend is dat iemand met BDD vaak volledig overtuigd is van de lelijkheid. Als je symptomen herkent of iemand kent met deze symptomen, dan vind je hieronder een aantal manieren om hulp te zoeken. Voor meer informatie raadpleeg altijd een arts.

  • De Luisterlijn (088 0767 000). Dag en nacht bereikbaar voor een luisterend oor.

  • 113 zelfmoordpreventie (0800-0113): eerste hulp bij levenspijn, 24 uur per dag. Voor mensen die denken aan zelfdoding.

  • De crisisdienst is onderdeel van een ggz-instelling. De crisisdienst is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar. Uw huisarts kan u verwijzen naar de crisisdienst. Bij een crisisdienst werkt een team van psychiaters, psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. U krijgt er direct hulp en behandeling.

De behandeling voor BDD in het Amsterdam UMC staat in Nederland bekend als één van de meest effectieve dagbehandelingen. De behandeling bestaat uit een 12-weeks groepstherapie waar verschillende vormen van therapie aan bod komen. Voor deze therapie is een verwijzing van de huisarts nodig.

De ADF stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten. We zijn een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging dat bijdraagt aan herstel van mensen met overmatige angst. Wij streven naar meer openheid over – en meer begrip voor – angst- en dwangklachten.

OCD Café is onderdeel van de ADF Stichting. Het is een online community voor verschillende psychische aandoeningen, waaronder Body Dysmprhic Disorder. OCD Café heeft verschillende (privé) groepen waarin gepraat kan worden en contact wordt gezocht met lotgenoten. Dat kan geheel anoniem.

STIJL1.png

De BDD Foundation is een internationale stichting gevestigd in Engeland. Ze houden congressen en investeren veel tijd en onderzoek in de behandeling van BDD. 

bottom of page